Bike-Sharing gratuit în tot mai multe ora?e

Salut ideea Asocia?iei Green Revolution care începând de anul acesta a pornit în mai multe ora?e din ?ar? un proiect amplu ce vizeaz? ecologizarea ?i un trai mai s?n?tos.

La ideea unor buni prieteni de-ai mei am vizitat ieri 24 iulie 2010, parcul Copou de unde prin intermediul Green Revolution am putut închiria biciclete, “doar cu buletinul” asta ca s? folosesc una din vechile expresii foarte comerciale ce a f?cut ravagii în marketing acum câ?iva ani. Timp de dou? ore am putut s? m? plimb cu bicicleta, în voie prin tot parcul Copou, bucurându-m? de natura ce m? înconjura relaxându-m?.

Dezavantajele acestui proiect cel pu?in în ora?ul Ia?i, în parcul Copou unde Green Revolution îl desf??oar? ar fi urm?toarele :

?Num?rul foarte mare de oameni ce vin s? achizi?ioneze o biciclet?, la coad? po?i sta ?i o or? pân? s? ajungi s? completezi un formular ?i s? îl depui împreun? cu buletinul;

?Parcul este prea mic pentru a ad?posti atât de mul?i oameni ce doresc s? se plimbe cu bicicleta, p?rcule?ul pentru copiii mici, restaurantul din incinta parcului cât ?i skate park-ul îngreuiaz? ?i mai mult plimbarea, mai ales pentru încep?torii mersului pe dou? ro?i;

?Bicicletele pu?in cam rigide, nu ofer? un confort ?i o manevrabilitate foarte mare;

?Membrii asocia?iei roag? toate persoanele care închiriaz? biciclete s? nu p?r?seasc? parcul (îns? acesta nu poate fi considerat un dezavantaj foarte mare deoarece am v?zut prin tot ia?ul biciclete cu diver?i oameni ce se plimbau);

?Avantajul cel mai mare este relaxarea ?i distrac?ia al?turi de prieteni.

Persoane de toate vârstele, de la copii pân? la b?trâni vin în fiecare zi pentru a se trage cu bicicleta.O idee european? pus? în practic? foarte bine de un O.N.G.

Recomand tuturor s? încerce aceast? variant? de distrac?ie, de?i personal data viitoare voi veni cu bicicleta personal? pentru a m? plimb? prin Copou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *