Ascensiunea site-urilor de socializare

Trebuie s? recunosc c? la început, când am intrat în lumea internetului, nici nu îmi imaginam ce pot g?si ?i ce u?or pot evolua lucrurile într-o lume practic inexistent? uman ?i totu?i atât de populat? de tot felul de indivizi virtuali.

Acum mai bine de un an de zile nu aveam nici cea mai vag? idee despre ce înseamn? Twitter-ul, cum arat? ?i ce beneficii are Facebook-ul ?i alte site-uri de gen care peste noapte au devenit adev?rate mine de aur pentru creatorii acestora.

Numai în România, num?rul utilizatorilor de Twitter ?i Facebook a s?rit în aer în ultimul an. Cum s-a întâmplat aceast? minune? Ei bine, sunt mai multe explica?ii…În luna august a anului 2009, în România erau înregistra?i aproximativ 260.000 de utilizatori unici pe Facebook. Recunosc c? aveam ?i eu cont, îl descoperisem recent, dar nu m? atr?gea mai deloc. Tot în luna august a anului 2009 am început s? folosesc ?i contul meu Twitter.

Cre?terea foarte mare a num?rului de utilizatori a venit odat? cu apari?ia informa?iilor mondene ?i culturale, cât ?i a înregistr?rii vedetelor pe aceste site-uri. Practic, odat? cu apari?ia persoanelor cu notorietate, cât ?i descoperirea altora din America sau Europa de Vest, a f?cut ca num?rul utilizatorilor s? sar? cu mult, ajungând în prezent (iulie 2010) la aproximativ 1.400.000 de utilizatori unici (cre?tere de peste 5 ori mai mare fa?? de anul 2009).

Facebook-ul, cât ?i Twitter-ul, au avantajul c? peste 85% din cei care le folosesc o fac cu identitatea lor real? ?i nu cu una fals?, cum se întâmpla pân? prin anul 2008 pe toate site-urile din România.

Un alt factor care a crescut cu atât de mult num?rul utilizatorilor acestor tipuri de site-uri de socializare este ?i efectul de turm?, ce în România are o influen?? extrem de mare.

Concluzia este c? num?rul utilizatorilor va cre?te în continuare, poate pân? în anul 2012 se va ajunge ca ?i România, al?turi de alte state, s? dep??easc? num?rul de 5 milioane de utilizatori/pe site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *