Acelea?i chestii în fiecare an

În fiecare an în luna octombrie ora?ul Ia?i este în s?rb?toare. Se doresc a fi zilele ora?ului prilej în care unii sfio?i, cu credin?? în inim? ?i înarma?i cu mult? r?bdare vin din toate col?urile ??rii (în pelerinaj) la moa?tele Sfintei Cuvioase Parascheva iar al?ii mai dezinvol?i ?i pu?i pe f?cut bani vin cu tot felul de fake-uri comerciale în speran?a c? ceva, îi va atrage ?i anul acesta pe ie?eni.

Se simte faptul c? un ora? mare geme de oameni gr?bi?i s? ajung? pe cine ?tie unde- rezult? trafic aglomerat ?i forfot? studen?easc?. În acest mirific pachet ar putea intra ?i lucr?rile de infrastructur? ce se desf??oar? în mai multe zone ale ora?ului. Mie?! nu, nu-mi place deloc aglomera?ia ?i în general m? rog în fiecare an s? treac? mai repede aceast? s?pt?mân?.

Nu-mi place deloc faptul c? pentru a merge dintr-un cap?t în altul al ora?ului diminea?a, sau la o or? de vârf cu un mijloc de transport în comun dureaz? cam tot atât cât face o curs? cu avionul Ia?i – Bac?u, ?i nu exagerez asta în condi?iile în care nu mori sufocat, strivit sau c?lcat în picioare în c?ru?ele alea cu ro?i. (face parte din doza zilnic? de adrenalin?) – personal merg pe jos, nu-mi plac sporturile atât de extreme.

Nu ?tiu dac? ar trebui s? o spun cu un oarecare regret sau nu, îns? luna octombrie mi se pare la fel an de an. Aglomera?ie, forfot? mare prin centru, pelerini, comercian?i un concert (uneori reu?it alteori nu) ?i un am?rât de foc de artificii (spectacol ce nu m? mai încânt? de mult timp).

Fa?? de anul trecut poate doar vremea e mult mai rea cu noi to?i. Frigul, ploaia ?i grijile zilnice ne fac poate s? trecem indiferen?i ?i s? facem abstrac?ie de ceea ce se întâmpl? în jurul nostru… La anul va fi oare la fel?

2 thoughts on “Acelea?i chestii în fiecare an”

    1. E greu s? schimbi lucrurile în acest moment. Nu ?tiu dac? ar trebui s? vina cineva ca s? ne deschid? mintea ?i care s? se impun? prin autoritate si valoare. Cred c? noi to?i ar trebui s? ne schimb?m mentalitatea ?i s? ne reîncepem existen?a ca oamenii de valoare, ?i evident s? înl?tur?m obiceiurile proaste pe care le avem!

Leave a Reply

Your email address will not be published.