2011 în câteva cuvinte

Consider c? anul 2011 a fost bun din  aproape toate punctele de vedere iar tot ce mi s-a întâmplat în decursul acestor 12 luni, nu a fost întâmpl?tor ?i c? fiecare eveniment petrecut a avut morala sa.

În fiecare an mi se întâmpl? s? cunosc oameni minuna?i, iar cu cei mai mul?i dintre ei ajung s? leg prietenii stânse care dureaz? în timp. 2011 mi-a oferit persoane extraordinare al?turi de care am petrecut multe momente frumoase. (V? mul?umesc pentru asta)

Nu trebuie uita?i nici prietenii mei mai vechi al?turi de care am avut parte de multe activit??i ?i proiecte interesante- activit??i la care te bucuri s? revezi, s? socializezi ?i s? gase?ti tot felul de ideei ?i solu?ii, sau pur ?i simplu s? te relaxezi.

În ceea ce prive?te activit??ile mele, am cam r?mas în aceea?i sfer? ca în anul 2010 ?i anume cea a comunicarii, pr-ului, blogging-ului (chiar ?i în regimul meu part-time), fotografia, ?i sporturilor outdoor… Eu sunt mul?umit.

În 2012 vreau s? am parte de multe realiz?ri, deoarece lista cu obiective începe s? se completeze repede… Sper s? prelungesc via?a blogului (fie în domeniu privat fie în regim free), doresc s? m? men?in în zona de “comunicare & pr” ?i nu în ultimul rând s?-mi p?strez gândirea vizionar? ?i plin? de optimism, dorind s? mai colaborez al?turi de prietenii mei în proiecte interactive.

Sunt sigur c? voi cunoa?te mul?i oameni, voi avea parte de multe experien?e ?i sper eu s? pot s? le fac fa?? tuturor. Îmi place s? ajut ?i s? înv?? în acela?i timp câte ceva în fiecare zi de la oamenii din jurul meu.

Cheers!

 

Tu când ?i-ai f?cut cont pe facebook?

Zilele acestea având mai mult timp liber ?i profitând de faptul c? facebook a introdus timeline-ul, am început s? m? joc ?i s? scotocesc prin arhiva personal?, activitatea mea de pe facebook de la începutul, începuturilor. Am constatat c? sunt destul de vechi în aceast? comunitate/re?ea social? ?i îmi aduc aminte c? în momentul când am intrat pe facebook lumea înc? era împ?timit? dup? hi5. Îmi aduc aminte c? sugerasem câtorva prieteni s? încerce facebook-ul dar ace?tia au spus un nu categoric pe motiv c? e o re?ea mult prea simpl? care nu ofer? nimic legat de entertainment.

Am g?sit în arhiv? faptul c? am ap?rut pe facebook într-o zi de joi, 13 august 2009. Care a fost motiva?ia mea de atunci s? îmi fac facebook, sincer nu mai ?tiu… Ce mi-a pl?cut era faptul c? pe atunci p?rea o zon? destul de lini?tit? cu un num?r extrem de mic de conturi înscrise ?i cu un num?r ?i mai mic de conturi active… Eu pot s? spun c? am fost activ la început.

Dac? ar fi fost om, contul meu de facebook ar fi fost în zodia leu ?i în acest moment ar avea aproximativ 2 ani si 4 luni.

Anul 2009 a fost anul în care am avut cea mai mare interac?iune cu internetul. Îmi f?cusem ca tot omul cont pe myspace, hi5, youtube ?i îmi f?cusem chiar ?i blog. Evident printre toate aceste conturi nu puteam s? nu strecor ?i un profil de facebook.

În prezent, (decembrie 2011) lucrurile s-au schimbat destul de mult. Facebook are peste 4 milioane de conturi iar principalul concurent în social spaces este acum Google+ ?i nici de cum hi5 care nu mai este deloc atractiv.

“Exit” de la IUVENTA

Acum dou? s?pt?mâni lucram cu entuziasm ?i pasiune la ultimele materiale de promovare pentru anul 2011 la Iuventa… Pentru cine nu ?tie, am fost timp de 9 luni de zile PR acolo… M? gândeam ce proiec?ii de e’market ar trebui s?-mi fac pentru anul 2012, cum ar trebui s? promovez viitoarele apari?ii în online ?i cum a? putea din opera?ionalizarea conceptului de cultur? s? scot un produs cât mai bun pentru zona de social-media.

Weekendul trecut lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. De ce nu ?tiu, dar în urma unor conversa?ii în contradictoriu cu unii membri ai revistei, am hot?rât c? este mai bine s? renun?. Sincer nu m-a tentat propunerea primit? ?i anume de a prelua func?ia de Redactor ?ef Adjunct. F?r? a critica proiectul sau pe cineva din echip?, spun cu sinceritate c? a?teptam un moment prielnic pentru a ie?i din Iuventa. Ultimele activit??i, lipsa comunic?rii ?i managementul incompatibil dintre membri m? f?cuser? s? cred c? locul meu nu mai este acolo.

De ce am scris acest post? Pentru c? am fost solicitat ?i promisesem s? aduc câteva l?muriri, ocazie pe care am considerat-o bun? ?i pentru a mai spune celor ce m? cunosc ce am mai f?cut în zona de proiecte. Dac? îmi pare r?u? Sincer nu, pentru c? am avut momente foarte frumoase pe care sigur nu le voi uita niciodat? iar comunicarea cu fo?tii colegi sper s? nu înceteze prea curând; pur ?i simplu trebuia s? fac o schimbare ?i cred c? nici un om nu e de neînlocuit. Proiectul acesta, revista de cultur? creat? în vara lui 2010 poate merge cu siguran?? mai departe. Ce voi face de acum înainte?  Îmi voi lua o vacan?? de câteva luni în care m? voi dedica ?i altor chestii, poate chiar îmi voi aloca timp pentru alte hobby’uri… Cred c? Revista Iuventa va merge mai departe? Hmm, nu ?tiu din punctul meu de vedere proiectul se apropie cu pa?i mici dar siguri de final; plecarea mea a generat ?i demisia redactorului ?ef. Sper s? m? în?el eu ?i s? mearg? mult timp de acum înainte. Voi mai face proiecte în zona de media (reviste online)? Sincer s? fiu am f?cut asta de dou? ori, am experien?? a?a c? a? fi gata oricând s? mai duc un proiect asem?n?tor… sper totu?i s? nu fie în urm?toarea perioad? de timp. Ce proiect am în portofoliu pentru 2012? Activitatea în departamentul de PR la Asocia?ia Societatea Pentru Psihologie.

Urbanism. Ornamente de iarn? (dar far? z?pad?)

M? gândesc c? ora?ul în care locuiesc este unul frumos, european, fapt pentru care ar trebui s? fiu mândru din multe motive… Îmi ofer? diverse facilit??i, loca?ii si op?iuni de petrecere a timpului liber, indiferent dac? acestea sunt de tip indoor sau outdoor.

Pe marile bulevarde ale ora?ului înc? de s?pt?mâna trecut? oameni gr?bi?i ?i dornici s? par? eficien?i au început s? ordone ?i execute activit??i ample de decorare cu ornamente de iarn?, cladirilor ?i spa?iilor din jur. Problema mea cu aceste activit??i e lipsa de inova?ie dar si lipsa iernii (a frigului specific acestui anotimp, al z?pezii, ?i al adev?ratului spirit de s?rb?tori). Nu am fost interesat s? v?d ni?te lumini pe care le-am mai v?zut ?i anul trecut, ornamente puse în acela?i fel ?i ni?te oameni ie?i?i la plimbare ca-n lunile de prim?var?… (ieri s-a dat drumul la mult a?teptatele becule?e). 

Uitându-m? la alte ora?e europene, constat cu regret c? un ora? precum cel în care eu locuiesc (Ia?i) mai are mult timp de a?teptat pân? va ajunge s? fie cu adev?rat turistic, cultural ?i tot ce î?i mai propune conducerea local?. Ce nu în?eleg eu e graba de a investi în complexe comerciale ?i “cl?diri goale”, a?azisele dezvolt?ri urbane, care spre surprinderea mea, (proiectele) mai primesc ?i premii pentru dezvoltarea local? ?i urbanistic?.

Despre iarn? am uitat s? vorbesc. Climatul asem?n?tor prim?verii m? duce cu gândul la orice altceva, dar nu la Mo? Cr?ciun… 

Sursa Foto