Nevoia de educa?ie

Articol scris pentru Revista IUVENTA – nr. 6

Pentru 99% dintre elevii din ziua de azi ?coala înseamn? 5 zile de stres pe s?pt?mân?, 8 luni de chin pe an ce dureaz? nici mai mult nici mai pu?in de 12 ani. Sunt proasp?t absolvent al acestui ciclu infernal împ?r?it în ?coal? primar?, gimnaziu ?i liceu ?i cred c? singura cale prin care po?i face o diferen?? în plan personal ?i profesional era, ?i sunt sigur c? va r?mâne în continuare educa?ia. Cu regret în suflet spun faptul c? sistemul educa?ional actual este unul prost, fiind neputincios s? genereze valori de care na?iunea are nevoie.

În prima mea zi de ?coal? am fost emo?ionat ?i entuziasmat. Fiind motivat de pove?tile p?rin?ilor ce aveau toate ca idee principal? educa?ia, surs? inepuizabil? ?i nemuritoare de inspira?ie ?i succes, credeam c? ?coala este acel ceva de care am nevoie ca s? reu?esc în via??. Pe m?sur? ce am crescut mi-am dat seama c? ?coala te limiteaz? în gândire ?i nu î?i ofer? posibilitatea de a fi tu însu?i, creativ ?i plin de ideei, ce ar fi putut s?-?i aduc? experien?e noi, lec?ii importante ?i încredere. Am în?eles c? notele sunt mai importante decât valoarea ad?ugat? pe care un individ o poate aduce societ??ii, ?i c? reproducerea unei lec?ii prin viu grai este mult mai apreciat? decât impactul ?i formularea unei p?reri persoanale pe care, fie un fapt istoric fie o oper? literar? ori alt? materie o are asupra mea.

Acum dup? ce am încheiat acest ciclu ce se vrea a fi important pentru construc?ia mea ca individ al societ??ii, în care am înv??at s? scriu, s? citesc, s? iubesc, s?-mi doresc ?i s? realizez, constat c? în tot ceea ce facem avem nevoie de sens ?i semnifica?ii ?i mai pu?in? nevoie de influen?? negativ? ?i indiferen??, adesea re?inut? dintr-un sistem educa?ional defectuos ?i f?r? prea multe oportunit??i.

Majoritatea ?tim faptul c? unii profesori reprezint? moartea pasiunii noastre pentru ceva. Schimb?rile dese ?i f?r? rost au generat tot timpul haos într-un sistem ce pare s? nu se mai opreasc? din reforme ?i ad?ugiri, complet?ri ?i restructur?ri, dând tuturor impresia c? diplomele ob?inute sunt singura cale c?tre succes în aceast? via??. Genera?iile livrate societ??ii pe band? rulant? atest? faptul c? hârtia aceea frumos colorat? numit? diplom? nu are nici o valoare deoarece individul nu posed? nici un fel de abilit??i ?i cuno?tin?e în ceea ce pretinde el c? ar ?ti.

Nu cred ?i nu am crezut vreodat? c? educa?ia se opre?te odat? cu terminarea ?colii. Am crezut cu t?rie c? în fiecare zi putem înv??at ceva nou, ?i c? prin fiecare fapt? pe care o s?vâr?im putem înv??a ceva nou.

Uitându-m? la genera?ia actual? observ tineri nep?s?tori ?i indiferen?i ce par s? nu mai fie atra?i de multe lucruri ce ar putea fi catalogate drept normale. Goana nebun? dup? faim?, popularitate ?i de ce nu, avere, îi fac pe majoritatea s? uite cine ar trebui s? fie de fapt. Meseria de dasc?l cu siguran?? nu mai atrage pe nimeni, fiind catalogat? de mult timp drept una demodat? iar rezultatele dezastruoase din ultima vreme la examenele importante arat? faptul c? oamenii au renun?at la a mai fi modele ?i valori pentru ei în?i?i.

Acelea?i chestii în fiecare an

În fiecare an în luna octombrie ora?ul Ia?i este în s?rb?toare. Se doresc a fi zilele ora?ului prilej în care unii sfio?i, cu credin?? în inim? ?i înarma?i cu mult? r?bdare vin din toate col?urile ??rii (în pelerinaj) la moa?tele Sfintei Cuvioase Parascheva iar al?ii mai dezinvol?i ?i pu?i pe f?cut bani vin cu tot felul de fake-uri comerciale în speran?a c? ceva, îi va atrage ?i anul acesta pe ie?eni.

Se simte faptul c? un ora? mare geme de oameni gr?bi?i s? ajung? pe cine ?tie unde- rezult? trafic aglomerat ?i forfot? studen?easc?. În acest mirific pachet ar putea intra ?i lucr?rile de infrastructur? ce se desf??oar? în mai multe zone ale ora?ului. Mie?! nu, nu-mi place deloc aglomera?ia ?i în general m? rog în fiecare an s? treac? mai repede aceast? s?pt?mân?.

Nu-mi place deloc faptul c? pentru a merge dintr-un cap?t în altul al ora?ului diminea?a, sau la o or? de vârf cu un mijloc de transport în comun dureaz? cam tot atât cât face o curs? cu avionul Ia?i – Bac?u, ?i nu exagerez asta în condi?iile în care nu mori sufocat, strivit sau c?lcat în picioare în c?ru?ele alea cu ro?i. (face parte din doza zilnic? de adrenalin?) – personal merg pe jos, nu-mi plac sporturile atât de extreme.

Nu ?tiu dac? ar trebui s? o spun cu un oarecare regret sau nu, îns? luna octombrie mi se pare la fel an de an. Aglomera?ie, forfot? mare prin centru, pelerini, comercian?i un concert (uneori reu?it alteori nu) ?i un am?rât de foc de artificii (spectacol ce nu m? mai încânt? de mult timp).

Fa?? de anul trecut poate doar vremea e mult mai rea cu noi to?i. Frigul, ploaia ?i grijile zilnice ne fac poate s? trecem indiferen?i ?i s? facem abstrac?ie de ceea ce se întâmpl? în jurul nostru… La anul va fi oare la fel?

Steve Jobs

Cu ?tirea asta am început eu ziua… “Steve Jobs a murit. Vizionarul de la Apple a pierdut lupta cu cancerul, la 56 de ani”. Mai apoi pe toate site-urile au început s? ap?r? tot felul de ?tiri cu anun?ul ?oc în care era confirmat acest lucru.


Steve a fost unul din oamenii care m-au inspirat ?i m? vor inspira probabil în continuare. Un geniu pe care lumea nu cred c? îl va uita prea curând.