Smart(phone-ul) tau ce vrei s? fac??

Mi-a pl?cut clipul, de asta l-am ?i postat pe blog. Eu nu ?tiu ce a? vrea s? fac? smartphone-ul meu. Consider c? face suficiente chestii la care în trecut doar visam. Când eu ?i prietenii mei am descoperit telefoanele mobile (anii 2002-2003) eram prea entuziasma?i de posibilitatea comunic?rii de oriunde prin voce ?i text (sms). Acum telefoanele chiar sunt smart ?i fac lucruri incredibile. ?tiu petrec mai mult timp pe facebook de pe telefonul mobil decât într-un apel telefonic cu cineva…
Tu ce ai vrea s? fac? smartphone-ul t?u?

Oamenii (de duminic?)

Probabil ca ?i majoritatea dintre voi duminica nu obi?nuiesc s? mi-o petrec stând în cas?, r?t?cind cu ochii a?inti?i asupra unui ecran mare numit monitor ori plictisindu-m? în fa?a televizorul. Prefer s? îmi petrec timpul în aer liber, l?sând la o parte mediul online, chat-ul instant ?i chiar telefonul,  m?car cât vremea îmi va mai permite s? fac asta.

În general îmi place s? merg ?i s? petrec timpul în locuri aglomerate, pline ochi de oameni, cu care po?i socializa ?i din priviri, nu doar prin vorbe. Deseori întâlnesc fe?e cunoscute îns? alteori simt c? merg printr-un ora? str?in mie. Duminica g?se?ti cele mai multe ocazii s? faci asta. E una dintre cele mai pl?cute zile ale s?pt?mânii, chiar dac? subcon?tientul nostru ne aminte?te înceti?or c? în scurt timp ne vom întoarce la servici, ?coal? ori alte activit??i.


Ceea ce e ?i mai interesant este s? vorbe?ti despre oameni, evident cu al?i oameni. Ast?zi am avut ocazia s? fac acest lucru ?i am descoperit c? e chiar interesant… Dar s? nu în?elege?i gre?it pentru c? nu despre bârf? e vorba (de asta vreau s? v? asigur) ci despre analizarea modului în care ei se comport?, ce fac când sunt în societate, cum sunt acas? ?.a.m.d.

Un astfel de subiect e chiar interesant de dezb?tut mai ales c? pretutindeni vedeam tot felul de fe?e, unele zâmbitoare, altele plictisite sau obosite.

?tiu e cumplit s? lucrezi duminica, mai ales pân? târziu îns? unora li se întâmpl? (mi-a? dori s? nu mi se întâmple ?i mie). Fe?ele plictisite ale angaja?ilor din magazine spun tot… E amuzant s? mai vezi câte un nebun în general pe marile bulevarde sau în parcuri care vorbe?te singur, dar o face cu patim? de zici c? ?ine un adev?rat monolog. Nebunii cu role ?i biciclete, ?oferii agita?i ?i miile de cupluri completeaz? tabloul unei zile de duminic? ce uneori pare mai vesel? iar alteori mai trist?. Feeling-ul e special mai ales pentru c? ai impresia c? ui?i de tot ?i te relaxezi cu adev?rat, uitând parc? de toate grijile ?i problemele.

P?cat c? doar odat? pe s?pt?mân? po?i tr?i aceast? senza?ie.

Sursa foto

Nu cred în proiectul Let’s do it

Apreciez ini?iativele ce implic? un num?r cât mai mare de oameni. Îmi plac persoanele ce î?i doresc s? schimbe ceva la ei dar ?i la comunitatea în care tr?iesc. Nu îmi plac îns? unele proiecte care nu î?i au rostul. Nu v?d în Let’s do it România ceea ce ar trebui. Am refuzat s? particip atât anul trecut cât ?i anul acesta, nefiind interesat s? v?d cum o mân? de oameni cur??? un loc ce va fi poluat mâine din nou de oamenii ce ies la gr?tar.

Ideea proiectului e frumoas? ?i pare s? aminteasc? oamenilor despre sim?ul civic ce ar trebui s? nu lipseasc? din noi în fiecare zi. R?mân dezam?git (?i aici vorbesc în mare parte de ora?ul Ia?i) c? în afar? de ni?te copii care pentru un 10 pus în catalog ?i ni?te voluntari din diferite organiza?ii, nu mai v?d pe nimeni altcineva la strâns gunoaie. Dar de aruncat gunoaie pe jos, v?d pe toat? lumea.

În Ia?i vremea nu prea a ?inut cu Let’s do it. Probabil proiectul a început deja iar pu?ini, sau poate mul?i oameni încep s? cure?e locurile poluate de al?ii, în timp ce eu critic proiectul pe blog. O fi bine o fi r?u, sunt curios s? aud concluziile ?i rezultatele edi?iei de anul acesta. Cu toate astea sunt convins c? într-o s?pt?mân? locurile vor fi din nou murdare… România e România

 

 

Reclama minune de la Cosmote

Parerea mea e c? oamenilor le place povestea… r?mân uimi?i de tr?irea pe care o au atunci când v?d reclama… ?i mai pu?in impresiona?i de brad-ul firmei de telecom… dar chiar ?i asa toat? lumea vorbe?te despre reclama “fluture” acum ?i evident c? pe lâng? “b?i ce fain? e reclama” auzi ?i un “b?i dar e de la compania aia”…super …mission complete 🙂