Cine ?i când se mut? pe Google+ ?

Am cont pe site-ul de socializare Google+ de aproximativ o lun? de zile. Când am intrat practic în aceast? comunitate online am reg?sit deja multe fe?e cunoscute (de pe alte site-uri de socializare) care erau prezente aici (pe google+). De?i m-am adaptat greu cu noua platform? care mi se pare o îmbinare între profilele google pe care ?i le puteai crea înainte (asem?n?toare cu un CV sau o pagin? de prezentare) ?i re?elele deja actuale (facebook, myspace, twitter etc).

De vreo s?pt?mân? am început s? folosesc zilnic Google+, chiar dac? nu share-uiam ceva zilnic; m? bucur la fiecare add în cercurile prietenilor pe care îi v?d trecând de pe facebook aici fie din pur? curiozitate, fie din dorin?a de a încerca ceva nou ?i totodat? mai profesional.

În alt? ordine de idei primele persoane care se mut? pe o re?ea social? nou? sunt oamenii de social-media, pasiona?ii de research online ?i cei curio?i s? încerce tot timpul ceva nou, posibili testeri ?i cam atât. La început re?eaua pare neatractiv? chiar dac? cu to?ii p?rem sau nu, s? observ?m succesul sau insuccesul generat în alte ??ri. Apoi într-un mod foarte pl?cut încep s? ap?r? utilizatorii obi?nui?i de social-spaces care caut? întotdeauna nout??i fiind oarecum constrân?i de lini?tea ce se las? pe re?elele sociale pe care erau deja. În cele din urm? apare ?i acel surplus de utilizatori, persoane care nu au o identitate real?, cocalari sau mai ?tiu eu ce… La Google+ observ acest circuit parcurs într-un ritm extrem de alert, devansând cu pa?i mici dar siguri Facebook-ul care într-o competi?ie acerb? în clipuri de promovare pe YouTube pierde teren la partea de aplicabilitate ?i siguran?? în protejarea datelor personale.

Nu ?tiu dac? gre?esc sau nu, dar din ceea ce am v?zut pân? acum (dar poate c? ?i din cauza utilizatorilori actuali ai re?elei) Google+ pare un social-spaces ceva mai profesional, ce ar putea plictisi destul de mul?i utilizatori înv??a?i cu o sumedenie de aplica?ii, jocuri ?i alte chestii similare. Este doar o p?rere de moment pe care e posibil totu?i s? mi-o schimb în timp…

Dac? ?i tu e?ti interesat de Google+ ?i vrei s? încerci acest nou concept atunci î?i pot oferi o invita?ie c?tre aceast? re?ea social?. Mai am 150 de invita?ii pe care sunt dispus s? le trimit.

Când nu ?tii ce s? faci

 ^Ceea ce hot?r??ti s? faci nu este întotdeauna ?i ceea ce sim?i c? trebuie f?cut… 

Ne enerv?m, ne agitam, ?i ne stres?m în fiecare zi. Suntem obliga?i s? lu?m decizii, ?i hot?râri mai tot timpul. Uneori ajungem s? obosim ?i s? r?mânem f?r? resurse… atunci apare teama c? nu ?tii ce s? faci, ce s? alegi sau c? nu ?tii cum vreodat? o s? po?i s? treci peste acest complex ce pe moment pare s? te blocheze complet.

Suntem influen?a?i, inspira?i ?i încurca?i totodat? de noi în?ine deoarece se întâmpl? s? ced?m dorin?elor proprii, f?cându-ne singuri via?a mai grea refuzând s? accept?m ceva ce vine parc? de la sine doar pentru a ne scoate din starea în care nu deosebim, “totul de nimic”.

A?tept?rile noastre sunt practic motivul pentru care hot?râm s? mergem mai departe ?i s? sacrific?m totul, crezând astfel c? putem triumfa chiar ?i în urma unor decizii luate pe moment în dauna celor sim?ite cu adev?rat de noi în suflet.

^Adesea când nu ?tii ce s? faci, dai vina pe via??… 

Consider?m c? acel lapsus pe care ni-l cauz?m singuri, introducându-ne într-o stare de nesiguran?? este produs de mediul general în care tr?im. Ne place s? refuz?m gândirea logic? fiind mult mai preocupa?i de critica ce ne-o facem singuri, irosind astfel ideei ce ne-ar putea lumina ne?tiin?a în care singuri ne cufund?m. Amânarea deciziilor importante este tot timpul o gre?eal? fatal?. Ba mai mult este o gre?eal? des întâlnit? la tot mai mul?i dintre noi.

^?i totu?i fiecare decizie luat? este ?i cea corect??  

 Ne convingem c? nu tot ce ne dorim este ?i bun pentru noi sau pentru cei din jurul nostru ?i de aceea în urma ac?iunilor s?vâr?ite constat?m ob?inerea unui rezultat ce pentru început era v?zut ca unul salvator dar care acum nu ne mai mul?ume?te, ba mai mult ne introduce ?i mai profund în starea de team? ?i nelini?te asaltându-ne gândul c? nu ?tim ce s? facem.

^Când sim?i c? nu ?tii ce e bine s? faci urmeaz?-?i propriile zvâcniri de speran?? ?i nu mai ?ine cont de nimic…  

 Afl? ce vrei de la tine ?i mai apoi gânde?te-te ce vrei tu de la ceilal?i. Solu?iile sunt acelea pe care chiar tu ?i le propui singur. Înainte s? spui stop, gânde?te-te la ce ai putea face ?i ce ai putea fi continuând s? mergi mai departe.

 

 

C?ldur? mare. Trafic (pe net) înghe?at

Pentru mine, vara este anotimpul ideal, datorit? vacan?ei, a concediilor ?i nu în ultimul rând a vremii excelente de afar?. Probabil majoritatea dintre voi încerca?i s? profita?i cât mai mult de vremea frumoas?, de timpul liber ce este în general mai generos decât de obicei, încercând s? v? relaxa?i, petrecând astfel mai mult timp în aer liber, plimbându-v? prin locuri nemaiv?zute, neglijând astfel lumea virtual?.

L?sând descrierea unui anotimp superb la o parte a? vrea s? trag ni?te concluzii v?ratice cu privire la PR-ul online din lunile de var?.

^Am mai spus-o ?i cu alte ocazii c? de?i temperatura în termometre (vara) este în continu? cre?tere, num?rul vizitatorilor pe paginile de internet este în sc?dere. Acest lucru nu favorizeaz? lans?rile online ?i apari?iile de calitate în aceast? perioad?. Ocupându-m? de partea de (PR)omovare a Revistei Iuventa voi da ca exemplu urm?toarele cifre din care rezult? faptul c? traficul generat în urma lans?rii celui de-al cincilea num?r a revistei (num?rul lunii august) este cu 61.52% mai mic, decât traficul generat de lansarea num?rului patru, în luna mai 2011. Cifrele statistice nu sunt deloc încurajatoare îns? vara oamenii prefer? s? stea mai mult cu ochii în soare decât s?-?i piard? vremea pe internet. ?i sincer le dau dreptate, pentru c? ?i eu fac la fel, încercând s? petrec cât mai mult timp outdoor.

 

E-learning. Another Face Of Education

Education is one of the most important things for all people. It’s important because education helps people to have achievements and goals in life.

In this century the e-learning method is a modern alternative for school education or for personal study.

They are many benefits, when using e-learning. Fast transfer of information, simplified search and easy understanding of information and methods are the main benefits for all. Now in schools, computers replace the library and probably in the future, they will replace the human.

Old school education versus new school education is an important subject. Now e-learning cost so much and not to all are very happy for this alternative. For some people technology represents a problem because the know how percents is in minor.

Generally kids are excited because e-learning is more attractive. The internet helps education through e-learning but gadgets and the internet are created by the human mind. Probably in the future e-learning will replace teachers or maybe not. The human mind will decide this thing.

Personally, I think e-learning is an efficient method. I like the ideas and probably I with use this modern alternatives.

Finally, I think that in the future school and education will generally use e-learning. Probably there will be a normal method. Which will be fine.

Sursa Foto