Once upon a time

Îmi aduc aminte ?i acum acea zi, acea conversa?ie telefonic?, acele planuri f?cute în maxim 20 de minute. Aveau s? fie p?r?i ale unui început îndr?zne? în mediul online, aveau s? fie componente ale unui proiect care ?i ast?zi se nume?te Revista Society. Îmi amintesc cu pl?cere de acea zi, mai ales c? ast?zi se împline?te un an de la înfiin?are.

Chiar dac? cele 365/366 de zile au schimbat multe lucruri în cadrul revistei proiectul a rezistat timpului dar ?i problemelor interioare ap?rute pe parcurs. În acest moment revista mai are doar doi dintre membri fondatori, aflându-se momentan în plin? campanie de recrutare.

 Pentru mine Revista Society a reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte în care am avut ocazia s? particip. De ce spun asta? E simplu. Ceea ce a fost, este ?i va fi foarte important e c? la Society am fost al?turi de prieteni cu care din prima zi ?i pân? acum m-am distrat ?i m-am sim?it bine, fie în cadrul proiectului fie în afar? lui. Asta a contat cu siguran?? cel mai mult.

Cu dedica?ie: click aici

Foto

Re?elele sociale vor fi în curând doar pentru publicul avizat

Re?elele sociale p?reau pân? nu de mult o alternativ? de petrecere a timpului liber, o alternativ? de a cunoa?te persoane noi ?i practic de a socializa cu cei din jurul t?u. În timp misiunea re?elelor sociale s-a schimbat, deoarece pricipalii consumatori de social-network (majoritatea utilizatorilor de internet) ?i-au schimbat gusturile în domeniul de networking, orientându-se spre ceva mult mai oficial, profesional, practic ?i nu în ultimul rând sigur.

Facebook a transformat domeniul social network în unul comercial ?i practic. Companiile au început s? apeleze la metode de genul “brand page” sau altele asem?n?toare pentru a încerca s? se apropie cât mai mult de poten?ialii clien?i. Prin platforma de micro-blogging, Twitter, comunicarea rapid?, ?i urm?rirea ultimelor nout??i a devenit ceva la ordinea zilei u?urând nevoia consumatorilor de a c?uta o informa?ie în 10 surse. Foursquare aplica?ie dedicat? utilizatorilor de smartphone-uri face localizarea pricipalelor loca?ii mult mai u?oar?, aplica?ia bucurându-se de o continu? cre?tere a num?rului de utillizatori.

Ce este de observat, e faptul c? involuntar consumatorii de social-space devin mai preten?io?i, mai specializa?i în ceea ce doresc s? primeasc? luând aceste alternative de socializare, drept principale beneficii, pentru care ar fi dispu?i s? ?i pl?teasc?.

De câteva zile am început s? testez Google+ o noua re?ea social? ce se afl? înc? în stadiul “pilot”. Pu?ini dintre voi probabil au auzit de tentativa Google iar probabil ?i mai pu?ini au încercat-o. Consider c? este unul dintre proiectele care va face din nou diferen?a în domeniul online, dat fiind faptul c? pân? în acest moment proiectul se dore?te a fi unul serios având în componen?a sa utilizatori high-level ce par a ?tiu cu ce se m?nânc? ?i la ce este bun? utilizarea Google+. Chiar dac? în acest moment accesul în re?ea se face doar pe baz? de invita?ie, în scurt timp lucrurile se vor schimba aceasta devenind accesibil? pentru to?i. Cu toate astea migrarea cât mai multor segmente de oameni din marketing ?i dezvoltatori c?tre aceast? re?ea dar ?i prezen?a utilizatorilor serio?i în c?utare de servicii full-option vor transforma în viitorul apropiat social space-ul într-o loca?ie pentru cunosc?tori.

 

O re?ea social? se dezvolt? în timp, ?i devine atr?g?toare ?i tentant? în momentul în care poate oferi mai mult decât solicit?. E frumos s? ne gândim c? în 2-3 ani Google+ poate dep??i Facebook, dar pân? atunci re?eaua va p?rea ca una dintre toate celelalte existente deja (mai pu?in populare…) neinteresant? ?i nepractic?… Migrarea utilizatorilor de internet va schimba ?i balan?a jocului de putere în online.

Foto

Epidemie de evenimente SF pe Facebook

Pe una dintre cele mai populare re?ele de socializare (facebook mai exact) au început s? bântuie de câteva zile ni?te evenimente fantom?, care la prima citire par extrem de ambi?ioase. Pur ?i simplu ni?te domni ?i doamne (extrem de genero?i) promit în schimbul unui like pe o pagin? de facebook, inserat? în categoria improvizat? de termeni ?i condi?ii un tricou personalizat ori o pereche de ochelari de soare. (eu unul doar atât am reu?it s? surprind în scurtele minute petrecute în c?utarea evenimentelor de acest fel). S? fie oare îngrijor?tor pentru c? foarte mul?i utilizatori au intrat în acest joc de marketing online (cam ludic din punctul meu de vedere) al unor persoane ale c?ror creativitate se revars? în surplusuri imense de generozitate. S? fie de vin? naivitatea sau instinctul primar românesc care spune c? – unde e free, acolo trebuie s? fim ?i noi.

Atrag aten?ia tuturor celor care sper? c? se vor alege cu ceva, c? vor fi dezam?gi?i… ?i ?tiu, pe urm? îmi ve?i spune… normal c? noi am ?tiut c? este o p?c?leal? dar ne-a pl?cut s? le facem jocul pentru c? ne doream s? vedem cât de departe pot ajunge.

Fraud? sau nu acest gen de eveniment a strâns un num?r impresionant de creduli, observând în acela?i timp dorin?a mare ?i arz?toare a românilor de a pune mâna pe o pereche de ochelari de soare sau pe un tricou…

A? dori s? închei prin a spune c? doresc succes tuturor participan?ilor la acest gen de evenimente SF ?i  m? voi amuza teribil când evenimentele fie vor disp?rea fie vor fi blocate, lucru neimportant având în vedere c? foarte pu?ini dintre utilizatori vor da unlike.

Munca în echip? d?uneaz? grav s?n?t??ii

De foarte multe ori ni se întâmpl? s? credem c?, a face parte dintr-o echip?, bine organizat? este un avantaj atât pentru siguran?a noastr? în cadrul proiectului respectiv dar ?i datorit? volumul de munc? mult mai redus dat fiind faptul c? sarcinile se împart. Cele mai valoroase proiecte ?i realiz?ri au avut la baz? echipe de oameni (de cele mai multe ori de 2 persoane) care au ?tiut cum s? î?i valorifice skill-ul colaborând de minune. Prima echip? de succes care îmi trece acum prin minte este cea de la google… fondatorii acestui mare gigant al internetului sunt Sergey Brin ?i Larry Page. Chiar dac? au lucrat o perioad? lung? de timp împreun?, într-o zi au hot?rât s? î?i încheie colaborarea, lucru ce nu a afectat proiectul pe care l-au început cu ani în urm?.

Revenind la lucruri mai pu?in cunoscute, aici m? refer la unul din proiectele în care sunt ?i eu implicat, m? declar revoltat când v?d un el ?i o ea care, în loc s? colaboreze ?i s? construiasc? împreun? ceva care ar putea avea succes (o revist? online) se ceart?, se acuz? ?i amenin?? cu exit-uri în fiecare zi. Adesea ideei bune sunt d?râmate de invidie, prostie ?i indiferen??, iar cauza principal? a acestui lucru este dizolvarea unei echipe…

Deci cum se solu?ioneaz? un conflict într-o echip? în care doi se ceart? iar restul sunt “pl?titori de bilete” ale unui spectacol ieftin ?i comic?