Scurt review al competen?elor

Probabil majoritatea ?tiu sau au auzit la televizor c? s?pt?mâna aceasta s-a început evaluarea competen?elor la examenul de bacalaureat. Mai exact luni, mar?i ?i în unele cazuri ?i miercuri a avut loc evaluarea competen?elor lingvistice la limba roman? ?i pentru unii (mai noroco?i) ieri 10 iunie evaluarea competen?elor digitale care continu? conform calendarului pân? joi 16 iunie.
Pe lâng? stresul ?i emo?iile unora (lucru pe care cu greu mi l-am putut explica, deoarece nici în acest moment nu v?d miza ?i valoarea acestor evalu?ri) m-am tot întrebat dac? a fi experimentat te deosebe?te sau nu cu ceva de ceea ce erai înainte de a da proba, dar ?i fa?? de unii, poate mai pu?ini noroco?i decât tine care au ob?inut calificativul avansat ?i în unele cazuri mediu.

Cum era de a?teptat, la limba ?i literatura român? calificativele acordate au fost direct propor?ionale cu natura ?i “dificultatea” (cu ghilimelele de rigoare) subiectelor. Majoritatea textelor ?i cerin?elor am în?eles ca s-au p?strat înc? de anul trecut lucrurul  care m-a dezam?git îns? au fost acela c? nu am apucat s? vorbesc despre avatar sau alt subiect ceva mai n?stru?nic. (în general nu-mi plac limitele normalului)

La TIC pot spune c? subiectele au fost destul de grelu?e. ?i nu spun eu asta, ci prietenii mei care au cam bâjbâit unele cerin?e ori au preferat s? dea direct skip, gândindu-se c? no fi dracu chiar atât de negru ?i s? taxeze la sutimi de not? efortul depus. Pentru cineva care lucreaz? în Office (fie c? facem referire la 2003 sau 2007 – cam asem?n?toare din punctul meu de vedere) subiectele au fost accesibile, cu precizarea pe care doresc s? o fac din nou c? î?i trebuia ceva cuno?tin?e digitale pentru a face cât de cât ceva.

Eu cred c? profesorii nu vor face exces de zel în corectarea foldere-lor pu?in cam r?v??ite dup? timpul de lucru de 90 minute pe care unii dintre noi l-au avut ast?zi la dispozi?ie ?i cred c? se vor lua (din nou) multe calificative de “experimentat”

^la urma urmei nu e frumos s? descurajezi ?i s? demoralizezi elevul cu dou? s?pt?mâni înainte de bac-ul propriu-zis.

Gânduri despre (revolu?ia) online

Valurile uria?e cu update-uri tehnologice tot mai dese, par s? ne ia min?ile de tot. La început construim în joac?, un brand propriu pe site-urile de socializare, urmând ca mai apoi s? îi acord?m o mic? parte din timpul nostru liber, ajungând de cele mai multe ori, la a între?ine cu con?inut acel profil virtual care devine uneori mai important decât noi, indivizii [persoan? din umbra profilului (administratorul)].
Adu-?i aminte care au fost cele mai memorabile momente din via?? ta, adu-?i aminte unde ai cunoscut cele mai multe persoane ?i unde ai înv??at de cele mai multe ori s? socializezi… Adesea pe internet îns? aceasta difer? totu?i de la caz la caz…
Timpul trece repede iar noi, cu to?ii petrecem din ce în ce mai mult timp pe internet. Nu vreau s? ?tiu cum va arata social media în 2050 îns? cert este c? a?a arat? acum :

 

foto source

Conteaz? ce faci sau cum faci?

^Dup? o absen?? de aproape dou? s?pt?mâni revin ?i eu cu ceva nou pe blog în speran?a c? nu voi mai absenta prea curând (f?r? motiv).

Adesea m-am întrebat dac? e mai important? activitatea pe care o s?vâr?im sau modul în care reu?im s? o ducem la bun sfâr?it, deoarece am constatat cu o oarecare invidie c? “valoare ad?ugat?” (sau mai degrab? inventat?) a unora îi propulseaz? repede dar sigur în marile topuri, râvnite probabil de toat? lumea (cu sau f?r? motiv).

În general sunt un adept al ini?iativelor, al curajului de a face ceva (bun cu via?a ta), al tentativelor ce î?i pot da curaj, te pot înv??a ?i oferi anumite experien?e. Sunt eclipsat îns? de modul în care unii trateaz? problemele, ?i care transform? ni?te activit??i nobile în propria lor distrac?ie (fie cu inten?ie, fie din neb?gare de seam? ori indiferent?).

S? fie oare activitatea propriuzisa cea care te poate în?l?a pe culmile gloriei, sau poate doar modul de abordare a problemelor. Mi-ar pl?cea s? cred c? r?spunsul corect este “pu?in din amândou? ” Uneori este mai bine s? fii optimist ?i s? te în?eli decât s? fii pesimist ?i s? ai dreptate. Din p?cate via?a pare s?-mi demonstreze pu?in contrariul acestei perspective, pe care sincer eu o vedeam ca fiind una corect?… Modul în care s?vâr?im diverse activit??i (de cele mai multe ori, oferind exemple negative) pare s? aibe cel mai mare efect asupra publicului receptor. Faptul c? ?ara ne vrea pro?ti o ?tim de mult, sau cel pu?in ar trebui s? o ?tim… iar a te face de râs, a oferi faza zilei, sunt acum câteva dintre cele mai bune trucuri pentru a î?i cre?te imaginea.

Este un drum lung de la savoir (a ?ti) la faire (a face) dar cu toate acestea încerc?m s? negam acest lucru. D?m calitatea la o parte din dorin?a de a ajunge repede cineva cunoscut (sau popular cum aud c? este acum la mod? printre tineri)

 

F?când o paralel? cu cele scrise mai sus, în cele mai multe cazuri apreciez persoanele care indiferent de activit??ile pe care le întreprind se descurc? ?i reu?esc s? scoat? profit. Apreciez acele persoane care ?tiu (de cele mai multe ori) s?-?i foloseasc? persuasiunea pentru a oferi lucruri mai bune, sau cei care ofer? noi modele ?i valori demne de urmat în via??.

Indiferent de parcursul ?i traiectoriile pe care via?a ?i le ofer?, unul dintre cele mai importante lucruri (pentru mine) este s? nu ui?i de unde ai plecat, lucru pe care foarte mul?i dintre oameni îl omit când reu?esc s? ajung? sus…