Umanitar

Trupa Taxi va sus?ine vineri, 8 aprilie 2011, orele 21.00, un concert umanitar pentru Selena Daria Vlad, al?turi de prietenii lor Mihai M?rgineanu ?i Florin Chilian. Evenimentul va avea loc la Hard Rock Café (?oseaua Kiseleff nr. 32).

Am v?zut link-uri c?tre acest mesaj pe twitter. Am postat ?i eu pe blog acest anun? în speran?a c? poate cineva din Bucure?ti sau din zonele vecine va dori s? mearg? la concertul Trupei Taxi ?i prietenii, Mihai M?rgineanu ?i Florin Chilian:  sau s? ajute aceast? feti?? donând în conturile deschise. Pentru mai multe informa?ii accesa?i : http://selenavlad.ro/site/trupa-taxi-mihai-margineanu-si-florin-chilian-concert-umanitar-pentru-selena.html

FaceBook (Up) Hi’5 (Down) Who’s next ?

În statisticile din social-media Facebook-ul bate record dup? record. Dac? acum mai bine de doi ani re?eaua de socializarea cea mai popular? în România era Hi5, site ce înregistra traficul cel mai mare, acum lider deta?at este re?eaua de socializare Facebook.
Cu siguran?? num?rul utilizatorilor (de social-networks) era mult mai sc?zut în anii trecu?i (?i aici m? refer la perioada 2006-2008) dar ?i oferta era mult mai sc?zut?. Cu toate acestea ?i site-uri ca Netlog sau Neogen sunt în continu? sc?dere. Evident nu toat? lumea o duce r?u. Cei de la Trilulilu ?i TPU (To?i pentru Unu) o duc deocamdat? destul de bine (dar aceste site-uri sunt pu?in diferite de tipicul Hi5 ?i Facebook)

Prin 2007 toat? lumea se mândrea cu pagina sa de Hi’5, trimitea spam dup? spam pentru a ob?ine mai multe comentarii. Odat? cu popularitatea acaparat? de Facebook, utilizatorii de online s-au maturizat vrând s? fac? o evadare, o trecere de la ceea ce ajunsese s? fie Hi’5-ul la ceva nou. De?i contestat la început din cauza lipsei de entertainment ?i a designe-ului Facebook a sucit repede min?ile românilor, acum aceast? re?ea fiind cea mai accesat? în România.

Entrepreneurs

Ast?zi m-am gândit s? postez pe blog unul din clipurile mele de suflet de pe YouTube. Îl dedic în special persoanelor ce î?i pierd inexplicabil încrederea în ei în?i?i, dar ?i celor plini de viziune ?i inspira?ie.

 

Al?turi de acest clip m-am gândit s? scriu ?i un citat asem?n?tor, un citat motiva?ional interesant zic eu 🙂

“Daca vrei s? faci ceva într-adev?r extraordinar în via??, începe cu un vis. Apoi treze?te-te ?i urmeaz?-?i visul pân? la cap?t.” (Walt Disney) …

Result of March Poll

La începutul lunii martie am întrebat lumea pe blog ce crede despre calitatea blogurilor din online, ?i despre cum este reflectat? valoarea acestora pe site-urile de monitorizare trafic. Întrebarea suna în felul urm?tor : Calitatea unui blog este reflectat? de pozi?ia pe care o ocup? acesta în ZeList?

Un procent de : 100% dintre responden?ii au r?spuns cu NU pozi?ia pe care o ocup? acesta în ZeList reflectat? calitatea acestuia .

Concluzia este deja una clasic?, ?i anumea c? gusturile nu se discut?. Cu toate acestea trebuie men?ionat faptul c? ZeList, Trafic.ro, ?i multe altele ofer? o viziune ampl? ?i clar? asupra blogurilor/site-uri-lor cu cei mai mul?i vizitori unici pe zi, ?i impactul mare pe care le au acestea în online.

Urm?torul Poll va ap?rea pe 1 aprilie. Înc? nu m-am gândit la ce întrebare s? adresez cititorilor acestui blog, dar mai am timp de gândire.

Cheers! 🙂