Din online

În ultima perioad? am fost destul de ocupat ?i nu prea am mai dat cu prezen?a pe blog, lucru care sincer s? fiu se întâmpl? destul de rar. De?i de câteva ori mi-am propus s? scriu câte ceva, ba nu aveam inspira?ie, ba intervenea câte ceva care m? bruia complet ?i m? f?cea s? renun? la a posta ceva nou. În cele aproape 2 s?pt?mâni de pauz? am observat c? blogul nu mai era a?a cum îl credeam eu, parc? murise. Inactivitatea mea în online a trimis blogul într-un offline mode continu.

Am observat c? nu sunt singurul, care ?i-a l?sat blogul o perioad? de timp. Eu m?car am revenit (?i în plus nu a fost o absen?? inten?ionat?). Am câ?iva prieteni care nu au mai scris pe blog de aproape 1 an de zile, dar nu ?i-au ?ters blogul (de ce nu ?tiu).

Num?rul celor care au blog, acum este în continu? cre?tere, dar procentul ce reprezint? utilizatorii serio?i, blogurile ce merit? citite r?mâne aproape neschimbat de ceva vreme încoace.

De ce ne facem multe bloguri?

Un lucru care m-a mirat zilele acestea a fost s? v?d c? unii utilizatori î?i fac ?i câte 4-5 bloguri pentru a scrie practic acelea?i chestii pe ele. Oare asta genereaz? într-adev?r un trafic mai mare? Eu sincer, nu cred. Din când în când mai vizitez site-ul celor de la To?i pentru Unu (tpu.ro), site de forma unui forum util ce î?i pune la dispozi?ie posibilitatea de a adresa ?i r?spunde la întreb?ri din diverse domenii, în speran?a c? vei primi sau ajuta pe cineva cu un r?spuns. (Da, de cele mai multe ori vei primi un r?spuns bun sau r?u, asta conteaz? mai pu?in). Un lucru care m? amuz? pe acest site, este c? diver?i utilizatori în?ir? o lista de 5-6 bloguri men?ionând c? toate le apar?in ?i de cele mai multe ori întreab? celelalte persoane ce p?rere au despre respectivele bloguri. Am avut curiozitatea de a intra ?i eu odat? pe câteva link-uri aruncate la întâmplare ?i am observat o lips? a constan?ei normale în post?ri, de cele mai multe ori teme neinteresante sau copiate de pe internet ?i multe alte nereguli ce stricau tot.

M? întreb, de ce nu ne facem un singur blog pe care s? îl valorific?m?

Quotes of the week (7-13 February)

 M-am decis c? la fiecare sfâr?it de s?pt?mân? s? public o list? cu citate, câte unul pentru fiecare zi, simbolizând astfel importan?a zilei respective. A?adar voi începe chiar acum: 

 

 Luni 

  “Cheama norocul în ajutor, dar d? ?i din mâini.” (Plutarh)

 Mar?i  

   “Fericirea sau nefericirea oamenilor este în mare parte opera lor.” (John Locke) 

 Miercuri 

   “Diferen?a dintre ?coal? ?i via??? În ?coal?, înve?i o lec?ie, apoi dai un test. În via??, ai de dat un test care te înva?? o lec?ie. ” (Tom Bodett) 

 Joi 

  “Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc s? înv?? câte ceva pe lâng? fiecare.” (Sigmund Freud)

 Vineri 

  “Nu pot schimba direc?ia vântului, dar pot schimba pozi?ia velelor astfel încât s? ajung intotdeuna la destina?ie.” (Jimmy Dean)

 Sâmb?t? 

 “Nu-mi da?i sfaturi. ?tiu s? gre?esc ?i singur!” (Immanuel Kant)  

 Duminic? 

 “Gre?elile unui om reprezint? por?i c?tre noi descoperiri.” (James Joyce) 

Travel in Romania

Ast?zi am urm?rit pe YouTube câteva clipuri cu prezent?ri ale ora?elor din România. Un ora? pe care l-am vizitat de câteva ori, ?i de care îmi este dor, este Constan?a… Am r?mas cu o impresie destul de bun?, dup? ultima mea vizit? în Constan?a ?i sper c? în viitor s? m? pot reîntoarce.

În continuare v? invit s? urm?ri?i o scurt? prezentare a acestui ora? :
http://youtu.be/egbtBIo-1O4