Care ora? este mai tare?

Vineri (22 octombrie) am luat parte la una dintre cele mai interesante ?i controversate discu?ii, având ca subiect “ora?ul cui este mai tare” în rolurile principale fiind colegii mei de clas?…

De ce scriu despre acest lucru aparent nesemnificativ? R?spunsul este pentru c? ?i ast?zi ace?tia au început s? se certe pe tema aceluia?i subiect, ?i recunosc faptul c? de?i la început m-am implicat ?i eu în discu?ii, am renun?at preferând s? m? amuz de ace?tia.

Dar care ora? este mai tare?

Câ?iva colegi care sus?ineau sus ?i tare c? Ia?ul are de toate ?i c? este unul perfect (defapt subiectul de pornire a fost acela c? Ia?ul poate/nu poate fi considerat un ora? mare, unii interpretând cum au vrut) ?i faptul c? doi colegi basarabeni spuneau c?, Chi?in?ul este cu mult mai presus decât acesta…

Sincer nu am vizitat capitala Republicii Moldova niciodat? ?i sincer nici nu cred c? a? vrea vreodat? s? o fac deoarece nu mi se pare deloc atractiv?, îns? subiectul mi s-a p?rut interesant ?i faptul c? ace?tia au reu?it s? stârneasc? un adev?rat scandal în clas?, lucru care m-a uimit întrebându-m? ?i acum dac? acesta era, este ?i va fi un motiv bun de controverse, având în vedere c? fiecare o va ?ine pe a lui.

R?mân la p?rerea mea, aceea fiind c? Ia?ul poate fi considerat un ora? mare, ?i de?i are multe lipsuri poate fi considerat un ora? m?car la fel, dac? nu chiar mai dezvoltat decât Chi?in?u…

The Other Guys (Agen?ii de rezerv?) 2010

De ceva vreme mi-am propus s? încep s? scriu mici cronici ale filmelor pe care le v?d, îns? din cauza lipsei de timp, din cauza faptului c? pc-ul mi-a fost stricat o perioad? sau a faptului c? nu ?tiam ce film s? v?d am tot amânat ?i nu am mai scris nimic.  
  
 Asear? aveam chef s? v?d un film de comedie, doream un film care s? m? amuze ?i care s? m? fac? s? fiu atent la orice detaliu prezent în film. Am avut îns? ghinionul de a viziona filmul The Other Guys (Agen?ii de Rezerv?) ce a avut premiera pe 10 octombrie în cinematografele române?ti.  
 
 Trebuie s? recunosc c? am o sl?biciune la filmele de comedie cu negri, ?i poli?i?ti, filmul The Other Guys fiind unul de ac?iune/comedie poli?ist. Dar când spun filme de comedie cu poli?i?ti m? gândesc tot timpul la filmul Na?ional Security (2003) film pe care l-am v?zut de foarte multe ori ?i care de fiecare dat? m-a amuzat la fel de tare.
 
 Povestea filmului The Other Guys este una clasic? în care doi poli?i?ti simpli, ce aparent nu au nici o leg?tur? cu aceast? meserie, viseaz? la cele mai complicate cazuri din istoria poli?iei, ajung s? investigheze un caz aparent minor dar care devine în cele din urm? unul din cele mai importante cazuri rezolvate ale poli?iei NYPD. Evident povestea se termin? într-o manier? clasic? “binele învinge raul” cei doi copoi “blegi” ajungând s? resolve cazul ?i în cele din urm? s? î?i realizeze visul de a fi cei mai tari poli?i?ti NYPD.
 
 Am dat acestui film nota 5, pentru momentele bune, dar din p?cate doar atât, povestea adormindu-m? pe final, plictiseala acumulat? pe parcursul ac?iunii fiind înnecat? în scurtele moment de comedie. Sincer nu m-a? mai uita la acest film înc? odat?, dar gusturile nu se discut? a?a c? dac? vre?i s? vede?i o comedie marca Columbia Pictures 2010 pute?i încerca acest film.
 
 Filmele din 2010 nu m-au impresioant foarte mult. În 2009 spuneam c? premierele de atunci sunt cele mai slabe ap?rute vreodat? ?i c? Hollywood-ul pare s? nu mai fie ce era cândva; îns? anul 2010 îmi demonstreaz? c? seria de insuccese continu?. Singurul film c?ruia a? putea s?-i dau o not? bun? în 2010 fiind Step Up 3.

Ideas worth spreading

În ultima perioad? m-am ar?tat interesat de cunoa?terea a cât mai multor speakeri de valoare, de observarea modului în care ace?tia vorbesc ?i felul în care reu?esc s? transmit? mesajul publicului receptor. Am ata?at în aceast? postare 5 speakeri care prin felul lor de a fi ?i modalitatea lor de a transmite mesajul m-au impresionat (am f?cut acest mic clasament orientându-m? ?i la temele pe care ace?tia le-au abordat).

#5 Dan Cobley: What physics taught me about marketing

#4 Richard St. John: “Success is a continuous journey”

#3 Barry Schwartz: The paradox of choice

#2 Chris Anderson: How web video powers global innovation

#1 Tony Robbins: Why we do what we do, and how we can do it better

Lucruri esen?iale ce fac un proiect s? fie unul de succes

Anul 2010 a fost ?i este în continuare pentru mine un an în care am reu?it s? acumulez o experien?? vast? în ceea ce prive?te scrierea de proiecte ?i administrarea acestora, cât ?i in gasirea unor solu?ii rapide, atât pe termen scurt, cât ?i pe termen lung care s? men?in? în via?? proiectele ?i activit??ile în care fie eram implicat, fie le-am ini?iat. În continuarea acestei post?ri vreau s? v? împ?rt??esc ?i dvs , câteva lucruri utile care fac un proiect s? fie unul de top, ?i câteva gre?eli care fac din el un e?ec

5 gre?eli fatale ce fac ca proiectul s? fie un e?ec înc? de la început :

  1. Alegerea unei echipe de lucru nepotrivite este cea mai mare gre?eal?, ?i cea mai frecvent? în cam toate domeniile. Acest lucru transform? activitatea/ proiectul într-un e?ec înc? din start-up;
  2. Ini?ierea unui proiect, implicarea în proiecte nule, far? oportunit??i condamn? înc? din start proiectul.  Fie c? altcineva face ceea ce dori?i s? face?i ?i dvs. mult mai bine, fie c? nu prezint? interes.
  3. Evitarea sau amânarea lu?rii deciziilor importante. Fie c? sunt bune sau rele,  deciziile trebuie s? fie luate; la urma urmei înv???m din gre?eli;
  4. Dac? nu tragem concluzii, nu analiz?m rezultatele, ?i nu motiv?m oamenii din echip? s? lucreze, totul se duce de rap?;
  5. Axarea continu? pe problemele interioare, pesimism, ?i lipsa viziunilor fac ca proiectul s? fie unul far? valoare, neputând practic s?-l dezvolta?i;

5 lucruri esen?iale ce fac un proiect s? fie unul de succes:

1.          Trebuie s? ave?i în vedere faptul c? idea nu reprezint? toat? valoarea proiectului. Nu v? încrede?i 100% în idea de început. Ceea ce dvs. vi se poate p?rea interesant altora li se poate p?rea o pierdere de vreme;

2.        Asculta?i p?rerile tuturor membrilor echipei, nu lua?i decizii de unul singur ?i nu mustra?i personalul echipei. Este mai important s? le ar?ta?i faptul c? sunte?i mai interesa?i s? le da?i o nou? ?ans? decât s? îi critica?i ?i s? îi face?i s?-?i piard? încrederea.

3.        Crearea de noi, ?i noi oportunit??i-un lucru esen?ial ce men?ine s?n?tatea proiectului ?i îl fac longeviv.

4.        Eu o numesc Valoare ad?ugat? (acesta fiind termenul de business); aceast? valoare reprezentând contribu?ia proprie ?i creativ? pe care dvs. o aduce?i în cadrul proiectului/activit??ii. Indiferent de activitate originalitatea va fi oricând bine primit?;

5.        Nu trebuie s? exagera?i, ?i nu spera?i în lucruri imposibile. Trebuie s? face?i diferen?a între optimism ?i realism.