Talk show vs realitate

Din întâmplare în aceast? sear?, am deschis televizorul pe antena3, pe la 19.15, în timp ce preg?team cina. Tocmai începuse emisiunea La Ordinea Zilei cu Dana Grecu ?i Radu Tudor…
Ce m-a amuzat pe mine, este faptul c? toat? lumea acuza pe toat? lumea, cu to?ii criticând guvernul. ?i ce? Cine se scuz? se acuz?, realitatea spunându-?i cuvântul în via?a tuturor.
Atât moderatoare emisiunii, care se agita de zor ?i î?i ataca invita?ii, cu tot felul de întreb?ri, cât ?i invita?ii din platoul acesteia comentau situa?ia României din trecut, prezent ?i viitor…

De ce scriu acest post ? Da, este adev?rat ?i din motivul c? m-a distrat oarecum emisiunea, mai mult comportamentul ?i discu?ia aprins? din platou, dar ?i din cauza faptului c? acum o lun? vorbeam cu câ?iva buni prieteni, despre România, situa?ia sa, ?i de ce trebuie sau nu, s? iubim aceast? ?ar?. Probabil în aceast? sear? am v?zut un exemplu bun de indiferen??, în care toat? lumea vorbe?te, nimeni nu face nimic ?i guvernul ne fur? în continuare….
Pe ideea facem, dregem cu nimica nu ne alegem, adresez o întrebare prietenilor mei Drago? Preutescu ?i Elena Ungureanu. Dac? ?i cei care ar trebui s? aduc? România pe linia de plutire, vorbesc mult ?i degeaba, cine ar trebui s? ne salveze din aceast? criz?, ?i din acest regres continuu al României?