Genera?ia Indiferen?ei

Îi urm?resc pe cei din jurul meu tot mai des. De cele mai multe ori am a?tept?ri de la persoanele cu care am de a face. Urm?rind tân?ra genera?ie constat dezinteresul acestora pentru orice. Fie c? este vorba despre ?coal?, despre o activitate în aer liber sau orice altceva, tinerii sunt tot mai indiferen?i, manifestându-?i aceast? stare asupra a tot ceea ce fac.

De cele mai multe ori critica?i de adul?i ?i persoanele mai învârst? ace?tia refuz? orice fel de cooperare tr?ind într-o lume a nep?s?rii încercând s? copie ceea ce v?d zi de zi pe internet ?i mass-media.

Cu siguran?? pare mult mai interactiv s? î?i petreci timpul în fa?a computerului, stând pe tot felul de situri de socializare, messenger sau jucându-te ore în ?ir. Astfel de activit??i i-au f?cut pe tineri s? nu le mai pese considerând ie?irile în aer liber, vizitele la muzeu sau activit??ile de voluntariat banale ?i f?r? rost.

Între mul?i astfel de tineri se mai g?sesc ?i r?m??i?e, r?m??i?e care au ales s? nu cad? în plasa tehnologiei, sau pur ?i simplu s? fie chiar ei indiferen?i cu acest secol al vitezei. De?i pare incredibil înc? mai v?d tineri interesa?i de art? ?i cultur?, activit??i de voluntariat, dornici de a petrece cât mai mult timp în aer liber ?i de a înv??a lucruri noi.

Sunt pu?ini, dar exist?!

Cu siguran?? atitudinea tinerilor de acum va influen?a viitorul nostru, viitorul tuturor deoarece indiferen?a ne va condamna la indiferen?? iar când ne vom da seama de gravitatea acestei atitudini va fi probabil prea târziu.

Ziua P?rin?ilor de Îngeri

Un bun prieten mi-a spus ..

 Ziua Parintilor de Ingeri

Ziua P?rin?ilor de Îngeri

30 mai 2010


Organiza?ia E.M.M.A.
Eternul Miracol Materna Alinare, va invit? duminic?, 30 mai, de la17:30, la “Ziua P?rin?ilor de Îngeri” – singurul eveniment din România, dedicat memoriei copiilor pleca?i prea curând din aceast? lume.

IA?I– Parcul de la Palatul Culturii

Persoan? de contact:
Dorina Ciobanu -0740 – 041.385, e-mail: dorina@organizatiaemma.ro


În fiecare an încerc?m, ?i în acest mod, s? oferim p?rin?ilor care au trecut prin drama pierderii unui copil, suportul emo?ional de care ?tim c? au nevoie, indiferent de circumstan?ele care au marcat aceast? tragedie.
Acest eveniment are o semnifica?ie aparte, în mod special pentru p?rin?ii care au pierdut un copil înainte de na?tere, momentul în?l??rii baloanelor simbolizând desp?r?irea de copilul pe care nu au apucat s?-l vad?, s?-l ?in? în bra?e, s?-l cunoasc?! Este un moment emo?ionant care alin? la gandul c? pot face asta, pentru copilul plecat prea curand de lâng? ei!
Societatea nu percepe magnitudinea durerii provocat? de pierderea unei sarcini, a unui nou-n?scut, condamnându-i pe p?rin?i la o suferin?? coplesitoare. Acest fapt, are îns? repercursiuni pe termen lung, nu numai asupra s?n?t??ii p?rin?ilor ci ?i a societ??ii, în general.
Nici un om nu trebuie s? treac? singur prin a?a ceva! O vorb? bun? spus? cu sinceritate, poate face diferen?a major? între un suflet chinuit ?i un om pe cale s? accepte încerc?rile vie?ii.
Astfel, ?i în acest an, în aceea?i zi, la aceea?i or?, P?rin?ii de Îngeri, apropia?ii acestora ?i simpatizan?ii E.M.M.A., simultan, în 14 ora?e din România ?i în 4 ora?e din afara ??rii, respectiv în Anglia (Londra), Canada (Vancouver), Fran?a (Jossigny) ?i Germania (Offenburg), vor aprinde lumân?ri ?i vor în?l?a la cer baloane colorate!
Va fi, a?a cum frumos a spus o Mam? de Înger, precum “o petrecere pentru copii, în absen?a lor!”

Voi participa si eu….

Cum vede un str?in ora?ul Ia?i?

Cum vede un str?in ora?ul Ia?i? Dac? l-a v?zut sau nu? Nu. Nu l-a v?zut…
Stând de vorb? cu o persoan? ce nu locuie?te si nici nu a vizitat vreodat? ora?ul Ia?i am invitat-o s? îmi vorbeasc? ?i s? îmi spun? ceea ce crede si a auzit ea despre acest ora? .
“Nu l-am v?zut niciodat?. Din istoria f?cut? la ?coal? mi-l imaginam ca fiind un ora? mic, un or??el ca în filme, unde sus pe un deal era castelul regelui ?i la poale c?su?e micu?e cu oameni muncitori si cl?diri f?cute toate din piatr?.
Acum (dup? ce am c?utat pe Google) îmi dau seama c? de fapt el nu este deloc mic. Este al doilea ora? ca m?rime din ?ar? ?i acest lucru mi-a stricat pu?in imaginea f?cut?. Desigur Ia?ul în sine r?mâne acela?i, doar c? imagin?ia mea a atins noi culmi.
Lucruri despre care am citit pe net ?i m-au impresionat cel mai mult au fost Biblioteca Eminescu, Gr?dina Botanic? ?i Palatul Culturii.
Ia?ul, spre deosebire de Bucure?ti este un loc în care po?i vedea acele mici c?su?e de la poalele dealului îmbinand cl?dirile noi cu cu cele vechi, s? nu-?i uite cultura, ba chiar s-o îmbunat??easc? pe cea deja avut?.
Dup? mine, vechea capital? este combina?ia perfect? dintre cultur? ?i modernism, este locul unde casu?ele mici din piatr? se îmbin? perfect cu cl?dirile mari ?i cosmopolite, cu str?zile dominate de asfalt ?i cu ma?inile luxoase.”[ D?nil? Mihaela]
Ia?ul este ?i va r?mâne în continuare un simbol al Moldovei ?i nu numai. Un ora? cunoscut de toata lumea, un ora? cu o vast? istorie ?i o cultur? complex? despre care oricine poate spune m?car cateva vorbe, un simbol ce reprezint? Romania.

Timpul

Probabil cu to?ii ne-am întrebat m?car odat? ce este timpul, care este rolul acestuia ?i cum se define?te.

Exist? timp? Unii poate ar spune c? exist?, al?ii poate c? nu. Fie c? vrem s? accept?m sau nu asta, timpul reprezint? un mare inconveninent în zilele noastre, dându-ne impresia c? niciodat? nu putem termina tot ceea ce ne propunem.

Mul?i dintre noi compar? timpul cu o parte din univers, fiind infinite ?i greu de analizat. Trecutul, prezentul ?i viitorul apar?in timpului. Percep?ia indivizilor fa?? de aceste componente sunt de cele mai multe ori asem?n?toare. Trecutul reprezentând memoria fiec?ruia, viitorul imagina?ia, ?i prezentul însemnând un “acum” continuu…

Probabil timpul este v?zut ca unitatea de m?sur? unic? ce marcheaz? evolu?ia omenirii.

În art? ?i în cultur? timpul este privit ca ceva sacru. Fie în pictur?, teatru sau literatur? evolu?ia omenirii, trecerea timpului sunt criteriile cele mai evidente dup? care acestea se ghideaz?.

Fie iluzie sau realitate accept?m s? tr?im într-un univers controlat de trecerea timpului, neputincio?i pentru a st? în calea acestuia .

Fragment scris de Florin Adamache intr-un articol de revista