Expozi?ie de ma?ti …


Ast?zi 21 februarie 2010 am luat parte la un spectacol organizat de Palatul Copiilor Ia?i, spectacol ce a încercat s? eviden?ieze ideea de Valentine’s day vs Dragobete oferind celor prezen?i în sala mare de spectacol un concert de pian al tinerilor membri ce sunt înscri?i la Palatul Copiilor (cercul de pian), concert ce a cuprins o varietate larg? de melodii celebre ale multor arti?ti clasici, dar ?i o expozi?ie de ma?ti vene?iene lucrate manual din materiale reciclabile, prezentate cu fast de tineri ce au ales s? se dedice fabric?rii acestor exponate. Sala a fost plin? de sus?in?tori ai participan?ilor prezen?i în spectacol, entuziasmul ?i emo?ia sim?indu-se pe chipurile multora.

A fost un eveniment relaxant la care m? bucur c? am luat parte, ?i îi mul?umesc uneia dintre participante, Daniela ?ambri? pentru invita?ie.


Expozi?ie “Rena?terea prim?verii”

Având în vedere c? se apropie Prim?vara, Departamentul Fashion din cadrul Asocia?iei V.I.S.T.A., o întâmpina cu organizarea unei expozi?ii reprezentative, în care s? se reg?seasc? urm?toarele: tablouri, felicit?ri ?i m?rti?oare.

Expozi?ia “Rena?terea Prim?verii” v-a avea loc în perioada 26 Februarie ?i 8 Martie 2010, la Centrul Comercial Carrefour Era Shopping Park, preg?tit? de Diana Huzum, absolvent? a Facult??ii de Arte Plastice Decorative ?i Design ”George Enescu ” în colaborare cu Alina Cornaci masterand? a acelea?i facult??i ?i al?i membri ai asocia?iei Vista.

În perioad? 26 Februarie ?i 8 Martie 2010 vor fi organizate :

– un workshop, unde publicul larg poate vedea cum se concep ?i lucreaz? felicit?rile, tablourile ?i m?r?i?oarele;

– make-up artistic pentru publicul vizitator;