“Panoul iubirii” de Dragobete

“Panoul iubirii”

Românii sunt recunoscu?i ca fiind foarte iub?re?i. Iubesc intens ?i nu rateaz? nici un moment ca s? î?i arate sentimentele fa?? de persoana iubit?.

De acest lucru ne-am convins miercuri, 24 februarie, când am s?rb?torit ziua de Dragobete, s?rb?toarea iubirii la români. Asocia?ia VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) a organizat o activitate cu ocazia acestei zile, amplasând un panou, numit “Panoul iubirii”, în fa?a Galeriilor Anticariat “Dumitru I. Grum?zescu” (Str.L?pu?neanu), pe care to?i trec?torii ?i-au putut exprima, în scris, sentimentele de dragoste fa?? de o persoan? drag? lor.

Aceast? idee a fost unic? în ora?, nici o alt? organiza?ie sau institu?ie nu a mai s?rb?torit în acest fel Dragobetele. Panoul s-a bucurat de un real succes în rândul trec?torilor, ace?tia apreciind faptul c? se mai gânde?te cineva s? promoveze ?i s?rb?torile tradi?ionale române?ti.

Este foarte adev?rat faptul c? dragostea nu ?ine cont de vârst?, limb? sau alte lucruri. În rândul persoanelor ce ?i-au expus sentimentele pe “Panoul iubirii” s-au aflat atât tineri, persoane adulte, cât ?i persoane de vârsta a treia.

De?i s-au scris declara?ii în diferite limbi, cum ar fi: român?, englez?, spaniol?, francez?, italian?, japonez?, limbajul iubirii este unul comun pe întreg mapamondul.

?inem s? îi mul?umim în mod special domnului Dumitru Grum?zescu pentru spa?iul oferit, dar ?i pentru toate lucrurile ce au ?inut de întreaga organizare a acestui eveniment.

Pe 24 februarie, de Dragobete, v-am provocat s? iubi?i române?te. Îns?, Asocia?ia VISTA v? provoac? s? iubi?i române?te nu doar o zi pe an, ci pe tot parcursul anului!
ce s-a mai înt?mplat s?pt?mâna asta…

O zi cu soare ?i doua trei zile înnourate, ploioase ?i înce?o?ate… De aproape doua s?pt?mâni încerc s? m? obi?nuiesc cu o astfel de vreme tipic englezeasc?, pe care sincer nu o suport mai deloc.

Ieri a fost o zi norocoas? pentru mine ?i Asocia?ia V.I.S.T.A. o zi însorit?, c?ldu??, ce a permis derularea în condi?ii absolut bune a proiectului : Expune-?i sentimentele pe “Panoul Iubirii”.
Consider c? activitatea a fost un succes. De?i am fost unul dintre coordonatorii acestui proiect nu am stat decat 45 de minute, din mai multe motive, dar ceilal?i oameni ce au ajutat la realizarea acestui proiect s-au descurcat minunat ?i totodat? îi felicit pentru asta.
Începând cu 26 februarie ?i pan? pe 8 martie Asocia?ia V.I.S.T.A. v? a?teapt? în Centrul Comercial Carrefour Era Shopping Park la expozi?ia Rena?terea Prim?verii.

Expozi?ie de ma?ti …


Ast?zi 21 februarie 2010 am luat parte la un spectacol organizat de Palatul Copiilor Ia?i, spectacol ce a încercat s? eviden?ieze ideea de Valentine’s day vs Dragobete oferind celor prezen?i în sala mare de spectacol un concert de pian al tinerilor membri ce sunt înscri?i la Palatul Copiilor (cercul de pian), concert ce a cuprins o varietate larg? de melodii celebre ale multor arti?ti clasici, dar ?i o expozi?ie de ma?ti vene?iene lucrate manual din materiale reciclabile, prezentate cu fast de tineri ce au ales s? se dedice fabric?rii acestor exponate. Sala a fost plin? de sus?in?tori ai participan?ilor prezen?i în spectacol, entuziasmul ?i emo?ia sim?indu-se pe chipurile multora.

A fost un eveniment relaxant la care m? bucur c? am luat parte, ?i îi mul?umesc uneia dintre participante, Daniela ?ambri? pentru invita?ie.


Expozi?ie “Rena?terea prim?verii”

Având în vedere c? se apropie Prim?vara, Departamentul Fashion din cadrul Asocia?iei V.I.S.T.A., o întâmpina cu organizarea unei expozi?ii reprezentative, în care s? se reg?seasc? urm?toarele: tablouri, felicit?ri ?i m?rti?oare.

Expozi?ia “Rena?terea Prim?verii” v-a avea loc în perioada 26 Februarie ?i 8 Martie 2010, la Centrul Comercial Carrefour Era Shopping Park, preg?tit? de Diana Huzum, absolvent? a Facult??ii de Arte Plastice Decorative ?i Design ”George Enescu ” în colaborare cu Alina Cornaci masterand? a acelea?i facult??i ?i al?i membri ai asocia?iei Vista.

În perioad? 26 Februarie ?i 8 Martie 2010 vor fi organizate :

– un workshop, unde publicul larg poate vedea cum se concep ?i lucreaz? felicit?rile, tablourile ?i m?r?i?oarele;

– make-up artistic pentru publicul vizitator;