Asocia?ia Vista – Departamentul de Jurnalism ?i Radio-Televiziune

“Noi dorim s? aducem modele ?i talente în rândul societ??ii, prin simplitate ?i umanitate”

Departamentul de Jurnalism ?i Radio Televiziune ?i-a propus realizarea urm?toarelor obiective :

– Promovarea unei cariere decente ?i corecte de jurnalist ;
– Preg?tirea tinerilor cu înclina?ie c?tre acest domeniu ;
– Realizarea de proiecte comune cu departamentul Fashion în promovarea unui stil original de vestimenta?ie adecvat, cât ?i realizarea de proiecte comune cu alte departamente ;
– Proiecte de educare a mass-mediei ?i a jurnali?tilor ;
– Televiziunea pentru tineri ?i publicul larg (VISTA) emisiuni radio-tv ;
– Schimburi de experien?e între tineri ?i institu?iile abilitate ;
– Realizarea unui “Club al jurnali?tilor ?i prezentatorilor în televiziune” ;
– Realizarea unor emisiuni de divertisment cu tineri pentru tineri ;
Oricine dore?te s? încerce lucruri noi, s? se distreze, s? se implice cu adev?rat în dezvoltarea ?i evolu?ia Asocia?iei Vista cât ?i a departamentului este a?teptat . Prin voi tinerii sper?m s? facem lumea mai bun?, ?i tot odat? s? punem la loc de cinste adev?ratele performan?e ?i valori ale celor care chiar merit? s? fie cei mai buni. Încearc? ! ?i tu po?i fi un campion !